Predstavitev

Začetki podjetja segajo v leto 1993. Stanislav Kozjan se je na podlagi izkušenj, ki jih je pridobil v Železarni Štore in podjetju IKOM, odločil, da samostojno nadaljuje poslovno pot. V majhni najeti garaži se je začela proizvodnja procesnih posod iz nerjavečega jekla, namenjenih mlekarnam po Sloveniji, pa tudi druge kovinske opreme za živilsko industrijo. Garaža je kmalu postala premajhna, zato se je proizvodna selila v prostore stare šole v Šentvidu pri Grobelnem.

V času težke gospodarske stiske, ko je začelo propadati vse več podjetij, je bila proizvodnja ravno dovolj majhna in prilagodljiva, da je omogočala nenehno rast podjetja. Ko je v vmesnem času šlo podjetje IKOM iz Šmarja pri Jelšah v stečaj, je podjetje že preraslo svojo drugo lokacijo in je bila potrebna ponovna selitev.

V času stečaja je podjetje v prostorih bilo kot najemnik, ob vse večjem obsegu poslovanja pa se je podjetje odločilo za kredit in odkup poslovnih prostor skupaj z nekaterimi stroji. Po nekaj letih trdega dela je bila stavba odplačana in obnovljena. V naslednjih letih je podjetje večino dobička vložilo v nove stroje, pripomočke in orodja.

 
V vmesnem času se je spremenil tudi proizvodni program. Od proizvodnje opreme za živilsko industrijo se je podjetje preusmerilo na izdelavo izdelkov in polizdelkov za papirno industrijo. V tem času je podjetje nenehno zaposlovalo in je imelo pred gospodarsko krizo v letu 2009 zaposlenih že 20 delavcev. V tem času so se spet začele kazati omejitve z prostorom, zato se je podjetje začelo pripravljati na izgradnjo veliko večjih prostorov v neposredni bližini zdajšnje lokacije, vendar je vsesplošna kriza te načrte upočasnila. 

V maju 2015 Smo se preselili v nove poslovne prostore, nedaleč od prejšne lokacije. Na 2400m2 smo reorganizirali proizvodnjo, s ciljem povečati učinkovitost in izboljšati kvaliteto naših proizvodov. 

Rogaška cesta 56, Kozjan, d. o. o.

 

Hkrati obveščamo zainteresirane stranke, da je naš prejšnji poslovni prostor naprodaj (700m2).